Biciutat reclama a l’Ajuntament que millori 22 trams de carril bici.

El diari local “ÚLTIMA HORA” ha publicat un article en el que Biciutat sol·licitem al Ajuntament de Palma, Departament de Mobilitat, que millori 22 trams del carril bici que han estat assenyalats per la gent a través de la nostra “enquesta participativa sobre el carril bici de Palma” entre gener de 2016 i febrer de 2017.

Introducció:

¿Actualment quins són els punts del carril bici més perillosos?

No es pot dir que un punt del carril bici sigui més perillós, el perill el creen les persones que circulen malament. Especialment els conductors poc respectuosos, sigui quin sigui el seu vehicle. La policia hauria d’exercir un control més estricte del respecte a les normes de circulació: vianants que circulen pel carril bici; ciclistes que circulen per les voravies; automobilistes que aparquen sobre el carril bici; automobilistes que no respecten la separació de 1’5 metres entre bici i cotxe.

El que si hi ha són molts punts delicats que requereixen molta cura per passar-los, especialment llocs amb poca visibilitat, carrils massa a prop de cotxes aparcats o situats en zones de vianants. Cap carril bici hauria de crear punts de conflicte amb els vianants.

En aquest sentit alguns carrils bici en el tram que van paral·lels als passos de zebra, en molts casos, podrien anar en diagonal per evitar friccions amb els vianants: Bar Güell, final Sant Miquel creuant Avingudes. També és perillós trobar-escombraries escampada sobre el carril bici, succeeix freqüentment zona “És Güell”, Pere Garau, Manacor.

Què hauria de fer Cort al carril bici de Plaça d’Espanya perquè sigui segur?

El carril bici de la Plaça d’Espanya està mal dissenyat i és molt difícil de millorar. Al estar enmig d’una zona de vianants és freqüent que el carril sigui envaït per vianants despistats. I és normal que els vianants s’oblidin de la presència d’una via de circulació en plena zona de vianants. L’ajuntament hauria de buscar una manera de marcar de manera molt visible la presència del carril bici o proposar un altre itinerari que en lloc de treure espai als vianants s’ho tragués als cotxes. En tot cas el carril bici de la Plaça d’Espanya és fonamental per a la xarxa de vies ciclistes de Palma.

Es pot dir que Palma és una ciutat segura per als ciclistes?

Ho és, mentre es circuli amb prudència. La principal causa d’inseguretat és que els cotxes van massa ràpid inútilment. Diem inútilment perquè se’ls veu córrer molt per anar a parar davant d’un semàfor, els ciclistes anem més a poc a poc però gairebé sempre arribem abans, sobretot per no haver de perdre temps cercant aparcament. Per això sol·licitem que Palma es sumi a “Ciutats a 30km / h”, com fan moltes ciutats europees. Cal seguir impulsant l’ús de la bicicleta amb aparcaments segurs per a bicicletes a totes les escoles perquè els nins els puguin utilitzar,… o mantenir el carril bici del Parc de ses Estacions obert tota la nit.

Alguns carrils bici són més insegurs per la falta de visibilitat en algunes cruïlles a causa de la presència de contenidors d’escombraries o vehicles aparcats fins a l’últim metre abans de passos de zebra, especialment si es tracta de furgonetes, així com de la invasió de carrils per a vianants despistats i la manca de senyalització en les interseccions avisant de l’existència de carril bici.

En quines zones s’haurien de fer carrils bicis el més aviat possible?

Sabem que l’ajuntament treballa en això, per exemple va iniciar un nou carril bici des de la rotonda del carrer Dragonera que en el futur continuarà per Son Espanyolet fins a Santa Catalina.

Falta connectar els carrils que encara queden inconnexos, entre d’altres:

  • Dragonera fins a Santa Catalina.
  • Zona de la Soledat, Es Rafal i Es Pont d’Inca.
  • Passeig Marítim amb Port de Pelaires, Marivent, Cala Major, C’as Català.
  • Gran part del perímetre dels polígons Industrials de Son Castelló, Can Valero i connexió amb les urbanitzacions veïnes.
  • Són Llàtzer, Son Ferriol.
  • Establiments.
  • Es Vivero fins a Son Malferit per camí de Salard.
  • Connexió d’una ruta segura de carril bici fins a les terminals de l’aeroport.
  • Connexió de S’Arenal amb l’aeroport (hi ha un camí anomenat “Camí de C’an Bogueta” que caldria arreglar i senyalitzar).
  • Connexió de S’Arenal amb Sant Jordi.

22 PUNTS DEL CARRIL BICI DE PALMA PER A MILLORAR:

Aquests són els punts assenyalats per la gent a través de la nostra “enquesta participativa sobre el carril bici de Palma”, que segueix activa a “www.biciutat.wordpress.com”, i que ha rebut des d’inici de 2016, 22 notificacions, que vos volem fer arribar a fi de tractar de millorar-los:

Plaça d’Espanya: El carril bici de la Plaça d’Espanya està mal dissenyat i és molt difícil de millorar. Al estar enmig d’una zona de vianants és freqüent que el carril sigui envaït per vianants despistats. I és normal que els vianants s’oblidin de la presència d’una via de circulació en plena zona de vianants.

L’Ajuntament hauria de cercar una manera de marcar de manera molt visible la presència del carril bici o proposar un altre itinerari que en lloc de treure espai als vianants el tragués als cotxes. En tot cas el carril bici de la Plaça d’Espanya és fonamental per a la xarxa de vies ciclistes de Palma.

Parc de Ses Estacions: La senyalització i pintura del traçat del carril bici és escassa. De nit hauria de romandre transitable. Ara es tanca el parc i queda inútil.

Baró de Pinopar: De Avingudes cap a Les Rambles hi ha un carril bici dividit, de tal manera que de baixada és “carril bici” i de pujada és “ciclocarrer”. La part de ciclocarrer està senyalitzada a 30 km/ h, però els automobilistes no disminueixen la seva velocitat. El traçat és una mica confús.

Eix Cívic Blanquerna: L’ocupació del passeig per les nombroses terrasses dels restaurants fa que l’espai que queda perquè transitin vianants i bicicletes es vegi reduït i de vegades envaït pels clients perquè en alguns casos cal una separació física. Els cotxes que la travessen tenen mala visibilitat a causa de les carpes dels restaurants.

És urgent impedir que els cotxes tallin des de la av. 31 de Desembre a Avingudes a través del carrer Ramon Berenguer III, ja que desnaturalitza el caràcter de vianants del carrer Blanquerna que també, per falta de vigilància i la permissivitat dels agents de l’ordre públic, els caps de setmana perd la seva condició de eix cívic per a vianants.

Al final del passeig, si anem cap a Plaça d’Espanya, hi ha una “voravia compartida vianants – ciclistes”. És perillós perquè has d’anar per la vorera i sempre hi ha molta gent caminant per allà perquè hi ha diverses parades d’autobús.

Cecili Metel, Reina Esclaramunda: El carrer està senyalitzat com a “ciclocarrer” i pintat a terra “30km/ h”. Els ciclistes no se senten segurs en els ciclo-carrers amb un límit de velocitat tan alt. Anar per aquest ciclocarrer a més de 20km/ h és perillós perquè és molt estret, és una zona molt transitada per vianants i té molts encreuaments (de fet els carrers que envolten els ciclocarrers “Cecili Metel” i “Reina Esclaramunda” ja està limitada a 30km/ h). Aquesta velocitat és excessiva, a Biciutat pensam que tots els ciclocarrers haurien de limitar-se a 20km/ h.

Camí de Jesús a l’altura de la Via de Cintura, Crta. De Sóller a l’altura de la presó, a l’entrada pel carri bici a la U.I.B.: El carril bici que transcorre paral·lel als passos de zebra té afegit un senyal de “Stop” només per als ciclistes. Succeeix amb freqüència trobar senyals de “Stop” al carril bici que obliguen a parar contínuament al ciclista en el seu recorregut, encara que es tracti de sortides de petits camins i centres privats.

Aquest senyal crea confusió: L’automobilista no pot veure en claredat una senyal que només està pintada sobre el carril bici; atorga prioritat al cotxe, que és qui pot fer més mal, davant el ciclista; conserva la prioritat del vianant però no la del ciclista.

Dragonera: El carril bici que ha de connectar “zona col·legis” amb Santa Caterina, passant per Son Espanyolet, s’ha començat. Aquest carril bici és molt estret i està fet per sobre de la cera, que tampoc és ampla d’inici.

Camí de la Vileta a l’altura del centre comercial “Lidl”: A l’entrada i sortida del centre comercial no es respecta el pas de zebra de vianants i ciclistes. Falta senyalització reducció de velocitat per perillositat i per falta de visibilitat.

Ciutat Jardí en direcció Cala Gamba (després de “El Peñón”): Hi ha un registre de telefònica on és fàcil que se’t coli la roda i tinguis un accident.

Rubén Darío, Santiago Rusiñol, Pare Bartomeu Pou, Pompeu Fabra, Tomàs de Villanueva Cortés: Mal estat del paviment, en alguns casos traçat només pintat per sobre de la cera.

El carril bici de Bartomeu Pou s’entolla (hi ha vaciots) freqüentment i al creuar-se amb el de Blanquerna, presenta unes voreres en angle recte que comprometen la seguretat de la marxa.

Jaume Balmes: El carril bici transcorre enganxat als cotxes aparcats, hi ha perill de xocar si els automobilistes estacionats obren la porta sense mirar pel retrovisor si ve un ciclista pel carril bici.

Pensam que a les interseccions, com a totes les cruïlles sense semàfor d’incorporació a una via amb carril bici, s’hauria de senyalitzar que els cotxes arriben a una cruïlla on hi ha un carril bici amb un senyal tipus “miri a banda i banda” i un reductor de velocitat o banda de frenat.

Rotonda Alfons el Magnànim (Conservatori), Emperadriu Eugènia (S’Escorxador): Pilons insuficients. Sovint els cotxes aparquen sobre el carril bici.

Avinguda Picasso. Sortida de Col·legis: A la sortida de les escoles de Sant Gaietà, Guillem Sagrera, Marian Aguiló, i en general en totes les escoles de Palma, no es respecta el carril bici. Els cotxes es pugen sobre la cera o esperen amb el motor en marxa als nins, amb l’emissió de gasos tòxics de manera irresponsable que això comporta!!

Alguns ciutadans diuen haver deixat de portar els nins a l’escola en bicicleta per el perillós que és passar pel carril bici ja que els vianants i els cotxes no ho respecten i la policia és permissiva amb aquesta actitud.

Camí Vell de Bunyola, Polígon de Son Castelló: El carril bici del Camí Vell de Bunyola té el millor itinerari possible, si bé calen pilons rígids delimitant, ja que és freqüentment envaït per cotxes aparcats, tant en el tram de Son Fuster Vell com en la via de servei on es troba ubicada la Distribuïdora Rotger (allà s’agreuja, per la inexistència de topalls metàl·lics per fixar els contenidors d’escombraries, que freqüentment envaeixen el carril).

Seria convenient senyalitzar a la sortida de totes les naus veïnes l’advertència de la presència de ciclistes, com es fa, per exemple , al aparcament del centre comercial “Eroski-Decathlon” de Son Moix.

A la cruïlla al costat de la “Conselleria de Treball” els cotxes aparcats envaeixen el carril bici del Camí Vell de Bunyola cada dia.

Torcuato Luca de Tena, Gabriel Llabrés: Sovint hi ha escombraries escampada per sobre del carril bici. Cotxes aparcats en les rodalies de les interseccions del carril bici que dificulten la visibilitat dels ciclistes i els posen en risc.

Publicació a “ÚLTIMA HORA” diumenge dia 12 de febrer de 2017:

carril_bici_palma_22_milloresultima_hora_carril_bici

El nostre agraïment als que heu fet les 22 aportacions per millorar el carril bici de Palma. L’enquesta roman oberta per rebrer les vostres notificacions,  “Enquesta: Carril Bici, Palma. Biciutat de Mallorca”.

El nostre agraïment a “Última Hora” per la seva feina.

Anuncis

Quant a BICIUTAT DE MALLORCA

Associació en defensa de la mobilitat sostenible a peu, transport públic, i en particular BICICLETA.
Aquesta entrada s'ha publicat en Recull de premsa i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s